ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ - Страница 7

Индекс материала
ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Все страницыԲԱՆ Լ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, թող ճշմարտուի քո խօսքը, ողորմած Աստուած դու բոլորի,
Ներող եւ օրհնեալ` այն մեղաւորի մասին,
Որը մի օրում բազմաթիւ անգամ գայթելով` վերջապէս դարձի կգայ զղջացած,
Թեկուզ այդ լինի իր վերջին շնչում
Եւ կամ չարութիւն գործած միջոցին:
Մանաւանդ որ դժնեայ կցորդս այս անձնիշխանական`
Մի մարտիկ է միշտ, խաբող շողոքորթ, ստութեան յարած,
Ըստ առակողի` հողմեր արածող,
Դժվարբռնելի փախչող` հաստողից,
Որսողին գերի` մոլեկան մարմնիս,
Ներհակ տնկակից, որի պատճառած վարանումների
Որքանութիւնը դո՛ւ գիտես միայն:
Սակայն մեղքերին յաջորդում են խիստ յուսահատական եւ տաժանակոծ,
Բազմավաղելի յո՜յժ ողորմագին բարձրաձայն ողբեր,
Արցունքով գրուած եւ ի գութ շարժող թառանչներ թշուառ,
Որոնք մեղքերով տագնապողը, Տէ՜ր, տարածում է քո առջեւ ամօթահար:

Բ
Եւ որպէսզի կրկնաբանութիւնս շատախօսութեան չհասնի
Ու չդառնայ աւելի ողբալի, քան այս,
Ասեմ, թէ նա արքայութիւն չէ, որ համարձակւում է խնդրել քեզանից,
Այլ միայն թեթեւացում տանջանքների.
Ոչ թէ կյուսայ բնակուել լոյսի մէջ

ԲԱՆ ԼԱ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ այսպէս ահա սաստկացրի ես ինձ անսփոփելի ցաւ պատճառող կրքերս,
Ողբալով երկար ե՛ւ հեծեծագին, ե՛ւ մեծահառաչ,
Որ դու, ողորմա՜ծ, սկզբնահայրդ անյայտ ու ծածուկ մեղքերի խոստովանութեան,
Որդիդ կենդանի Աստծոյ, Տէր Յիսուս Քրիստոս,
Քաղցրությա՜մբ նայես քաւելու համար.
Արդարեւ կարող ես դու եւ ձեռնհաս ես ճշմարտապէս,
Եթէ կամենաս` հնարներ ունես դու.
Ինչքան որ կամենում ես, այնքան էլ կարողանում ես,
Հարստանում ես դու մեծապէս` տալով, քան թէ առնելով,
Բազմանում են գանձերդ ցրուելով, քան թէ հաւաքելով,
Շատանում է ստացուածքդ սփռելով, քան թէ խնայելով,
Դիզւում են պաշարներդ տարածելով, քան թէ ամբարուելով,
Հաւատալով այսպէս այս բոլորին` յոյս ունեմ ես,
Թէ փրկութեան ե՜լք կգտնեմ քեզանով:
Հաւատում եմ անարգս պատուականի հետ,
Եւ յոյս ունեմ ես Աբրահամի հետ եւ Աննայի.
Զի մէկը հաւատաց քո խօսքին, եւ միւսը քահանայապետի ձայնին անսաց:
Ուստի եւ մէկը խոր ծերութեան մէջ դարձաւ անհամար որդիների հայր,
Յուսալով, թէ պիտի կարողանար Սառայի արգանդն ամուլ ու զառամ`
Բազում

ԲԱՆ ԼԲ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ես հետինս վերոյիշեալ արժանաւորներից,
Պատժապարտների կարգը արդարեւ դասելով ինքս ինձ,
Ողորմութիւն եմ խնդրում քեզանից բոլորի աղերս-աղօթքների հետ`
Նկունների հետ եւ անհամարձակների,
Տկարների հետ եւ փոքրիկների,
Ընկածների հետ եւ արհամարհուածների,
Տարագրուածների հետ եւ դէպի քեզ դարձածների,
Երկմիտների հետ եւ աներկմիտների,
Կործանուածների հետ եւ վերականգնածների,
Ընկճուածների հետ եւ հաստատուածների,
Գլորուածների հետ եւ կանգնածների,
Մերժուածների հետ եւ ընդունուածների,
Ատուածների հետ եւ կոչուածների,
Ապշածների հետ եւ զգաստների,
Անառակների հետ եւ զսպուածների,
Հեռացածների հետ եւ մօտեցածների,
Հերքուածների հետ եւ սիրուածների,
Ամօթահարների հետ եւ զուարթացածների
Եւ ամաչկոտների ու խնդամիտների հետ:
Սակայն ես այստեղ կպատմեմ դարձեալ ոչ թէ մեղքերը Երուսաղէմի,
Ըստ մարգարէի հրամանառութեան իր նախնի ժողովրդի վերաբերեալ,
Կամ Յակոբի տան գործերն անօրէն -
Այլ պիտի գամ յայտնելու իմ մեղքերը,
Քանզի իմ մահուան աղէտի վրայ աւա՜ղ ասելով

ԲԱՆ ԼԳ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Բանաստեղծութիւնս այս պաշտամունքի,
Որ հոգուս բերքից նուիրում եմ քեզ, օրհնեա՜լ բարեգութ,
Խառնի՛ր, կցելով հաւասարապէս խնկազգեստների նուիրումներին,
Բարեպաշտ կնոջ` Մարիամի իւղի հետ անուշահոտ:
Հաւասարելով նոյն այն երջանիկ պոռնիկների հետ,
Որոնց յարգանքով յաւերժահրաշ ընդունեցիր դու,-
Թող որ մեծապէս պարարուես եւ իմ նուաստ խօսքերով,
Անհասանելի եւ բարեբանեալ բարձրեալիդ գլխին տեղ տալով նրանց,
Զերծ սաղմոսողի բամբասանքներից, որ ասում է, թէ`
"Մեղաւորի իւղը թող չօծի վարսագեղ գագաթը":

Բ
Այլ արա՛ այնպէս, որ զօրեղացած կրկնակի չափով
Բուրումն այս գրքիս խոստովանութեան ազդի շատերին,
Նման համասփիւռ, ամենատարած տանն աշխարհալիր,
Եւ լինի նրանց յիշատակի պէս անմոռանալի:
Դու նոյն այն տէրն ես, որ զգաստացրիր կանանց մեղաւոր եւ չարախորհուրդ,
Որոնց այլաբանական նմանութիւնն էր վարքը մարգարէի,
Որ ճշմարտատիպ քո պատկերի պէս կերպաւորեցիր.
Առաջ նրա՛նց մէջ այն անճառօրէն տպաւորելով`
Ծայրագոյն շնորհիդ կատարումը դու ինձ ցոյց տուեեք էքցիր:
Անասուններին որպէս

ԲԱՆ ԼԴ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Սրանք են ահա իմ թշուառացած շնչի իղձերը եւ դաւանանքներս քեզ յարմարական,
Քեզ, որ ամէն ինչ բովանդակում ես խօսքով,
Տէ՛ր Աստուած,
Ինչ որ ճառել եմ նախորդում` այստեղ պարզեմ պիտի ես երկրորդ անգամ:
Իսկ խուռն բազմութեան առջեւ գրաւոր բեմախօսութիւն
Կամ ժողովրդին մեկնաբանումներ անելու համար
Այս աղերսական աղօթքները ես նուէր բերեցի,
Որոնք հետեւեալ գոհաբանական տողերի մէջ եմ շարադրել ահա.-

Բ
Աղաչում եմ անփոփոխելի եւ ամենազօր տէրութեանը հզօր հոգուդ,
Ուղարկիր ցողը քո քաղցրութեան եւ բարեգործի՛ր,
Դրոշմելով հոգուս եւ զգայութիւններիս իշխող իմ մտքում
Ամենալից շնորհը քո բազմապարգեւ ողորմութեան:
Հերկի՛ր մարմնեղէն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը,
Որ կարող լինի պտղաբերելու սերմդ հոգեւոր:
Խոստովանում ենք` քո ամէնիմաստ էութեամբ է, որ
Ծաղկում են մեր մէջ, աճում-ուռճանում պարգեւներն ամէն:
Դո՛ւ ես ձեռնադրում առաքեալներին ու մարգարէներին ներշնչում,
Ուսուցանում ես վարդապետներին ու համրերին խօսեցնում,
Բացում խուլերի ականջները փակ:
Ազգակիցը

ԲԱՆ ԼԵ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Արդ, Տէ՜ր զօրութեանց, մեծութիւն ահեղ,
Անտարակոյս տեսողութիւն, կամք ամենաընդարձակ, առատությո՛ւն անպակաս.
Ո՞վ կկարողանայ պարերգութեան հանդէսով պատուել ցողի մէկ կաթիլը քո բարութեան,
Դո՛ւ, որ հետամուտ ես միշտ միջոցներ գտնել իմ փրկութեան համար:
Եւ դեռ աւելին պիտի գրեմ, որպէսզի պատմուի գալոց:
Հրեշտակասէր չանուանուեցիր դու, որ հիմնեցիր պետութիւնները նրանց:
Ոչ էլ ասացիր երբեւիցէ, թէ սիրում ես երկինքն իր ջահերով,
Որոնք քո մատներով յօրինեցիր դու.
Այլ ի պատիւ քեզ` մեծագոյն գովութեան արժանի` մարդասիրութիւնը գերադասեցիր,
Որով կրկնակի՛ մեծացրիր դու քո անունը անճառ սոսկալի խորհուրդներով:
Լուսակերպարան երկրայիններին այն` սպասաւորներ կոչեցիր
Եւ յատուկ մատակարարումների վերակացուներ.
Իսկ երկրածիններիս մահկանացու`
Պերճացրիր դու տիրական եւ աստուածային քո պաշտելի անուամբ.
Ամէն սահմանից, կշռից ու չափից վեր քո ծայրագոյն բարութեան մաքուր ծորումի համար
Կտակներ անթիւ եւ անբաւ ճառեր յօրինուեցին քեզ:
Դու եւս, մէկն աստուածային էութիւնից, մարդանալով

ԲԱՆ ԼԶ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Որքան էլ շատ լինեն մեղքերս,
Շնորհիդ փրկարար արդիւնքներն անթիւ
Եւ հանդիսադրումն այն չարչարանքների, որոնք յանձն առար`
Գերազանցում են նրանց միշտ իրենց առաւելութեամբ:
Հոգիներն համայն իր մէջ ամփոփող աջդ արարչագործ
Մահուան գործիքի` Խաչի նշանի վրայ գամեցիր,
Որպէսզի կամքիդ դէմ երկարող ձեռքս թուլացնես:
Համընթաց քո զոյգ ոտքերդ ազատարար
Իմ անսանձութեան պատճառով պատժարանի փայտին կպցրիր,
Որպէսզի զսպէս դու գթածաբար վայրագութիւնը փախչող թշուառիս:

Բ
Չհրամայեցիր, որ քո օրհնեալ գագաթը կռփողների ձեռքը գոսանար,
Դու, որ քարերի կարծրութիւնը ճեղքեցիր,-
Որպէսզի այդ օրինակով` եւ ի՛նձ ներելդ կանխաւ աւետես:
Քեզ` խոստովանուած Աստծուդ գանող անպիտաններին չսպառնացիր,
Դու, որ արուսեակը մթնացրիր-
Որ մահացածիս բարութեամբ հանդերձ հանգիստ շնորհես:
Հայհոյիչների չարախօս բերանը չչորացրիր,
Դու, որ լուսնի պատկերը արեան երանգով գունաւորեցիր,-
Որպէսզի քեզ գովելու համար անհամարձակ լեզուս զօրացնես:
Չսաստեցիր քեզ նախատողների մոլեգնութիւնը,
Դու, որ տարերքն

Комментарии  

 
0 #1 kamagra 100 mg 28.03.2018 00:38
kamagra oral jelly india price
kamagradxt.com
super kamagra forum hr
kamagra 100mg
kamagra gold jelly
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Смотреть армянские фильмы онлайн на сайте SamaraHay:

Новости Самары

30 Май 2018 12:11

«Самара присоединилась к Всероссийской п…

С 30 мая до 31 августа 2018 года в рамках...

16 Мар 2013 08:46

Тридцать человек в масках разгромили каф…

Тридцать человек в масках разгромили кафе в Самаре

Около 30 человек в масках в пятницу вечером зашли в...

09 Мар 2013 18:29

В аварии погиб вице-президент самарской …

В аварии погиб вице-президент самарской федерации бокса Анатолий Абрамов

Вместе с вице-президентом федерации бокса Самарской области Анатолием Абрамовым в...

Армянские новости

17 Мар 2013 18:06

В США пройдет 21-ый Александрийский армя…

В США пройдет 21-ый Александрийский армянский фестиваль

В городе Александрия американского штата Виргиния 1 июня 2013 года...

14 Мар 2013 17:03

Скончался поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался  поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался известный армянский поэт-сатирик, бессменный редактор сатирического журнала «Возни» Арамаис...

09 Мар 2013 17:49

Комиссия Ай Дата США обратилась с призыв…

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре Америки

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре...

Новости спорта и культуры

13 Мар 2017 13:18

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 мар…

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 марта в рамках кубка Англии

В понедельник в Кубке Англии состоится интересное противостояние, в котором...

12 Мар 2017 09:22

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамка…

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамках 19-го тура чемпионата России

Воскресная программа 19-го тура чемпионата России откроется матчем в Перми....

02 Май 2013 19:43

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Знаменитый армянский режиссер Рубен Кочар очень скоро представит скандальный фильм...

Новости SamaraHay

22 Июн 2017 14:17

Рецепты для мультиварки и мультипекаря R…

Открылся новый интересный сайт, посвященный рецептам для мультиварки и мультипекаря...

26 Дек 2015 14:25

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ …

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ էլեկտրոնիկա

Автор проекта "SAMARAHAY" создал новый проект «Видеоблог радиолюбителя». Проект посвещен...

29 Май 2015 21:47

Все о мобильном банке Сбербанка

Все о мобильном банке Сбербанка

С развитием банковских технологий управлять своими вкладами, кредитами и счетами...

Последние комментарии

Мы "Вконтакте"

Случайные рецепты

Варенье из баклажанов

Варенье из баклажановМелкие баклажаны длиной не более 5 - 6...

Плов с яичницей

Плов с яичницейВ широкой кастрюле растопить масло (50% нормы), влить...

Салат «ереванский»

Салат «ереванский»Помидоры, огурцы, болгарский перец промыть. Огурцы очистить от кожицы,...

© 2011 «SamaraHay» - информационно-развлекательный портал для самарских армян. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам. Все вопросы по рекламе на сайте можно обсудить по телефонам: +7-908-388-16-75, +7-908-388-17-00, E-mail: samarahay@yandex.ru

О проекте | Контакты | Об использовании информации сайта | Пользовательское соглашение | Наши баннеры | Карта сайта