ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ - Страница 2

Индекс материала
ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Все страницыԲԱՆ Դ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ քանզի խօսել սկսեցի քեզ հետ,
Որ կենդանի շունչն ունես ձեռքիդ մէջ բազմամեղ հոգուս`
Սարսում եմ սաստիկ տագնապով իրօք ու դողդողում եմ երկիւղից ահա,
Զի յիշելն անգամ քո անխուսափելի եւ անաչառ դատաստանի մասին,
Ուր պիտի մեղքերն իմ կշտամբուեն, ո՜վ արարիչ երկնի եւ երկրի,
Ահաւոր է եւ անպարփակելի ու վեր ամէն սահմանումից:
Մանաւանդ որ չկայ բժշկութիւն իմ բազմավտանգ, անողջանալի սաստիկ վէրքերին,
Որոնք ստացայ հոգիս կորստեան մատնողի մահաբեր ժանիքներից
Եւ չիք պատասխան "պատերազմի օրն",- ըստ առակողի:
Հնար չի լինի ո՛չ խօսքով արդարանալ, ո՛չ վերարկուի տակ պահուել,
Ո՛չ դիմակաւոր` կեղծել եւ ո՛չ երեսպաշտ խօսքերով մօտենալ,
Ո՛չ շինծու ձեւերով խաբել, ո՛չ կցկտուր բառերով ստել,
Ո՛չ արագոտն փախչել, ո՛չ թիկունք դարձնել,
Ո՛չ երեսն ի վայր` դէմքն հողին քսել,
Եւ ոչ էլ երկրի խորքերում թաքնուել,
Քանզի ծածկուածները բաց են քեզ համար եւ աներեւոյթներն` հրապարակուած:

Բ
Արդարութիւնն իմ նուազել է իսպառ եւ ունայնացել,
Մեղքերս յայտնի են դարձել եւ շատացել են է

ԲԱՆ Ե ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՕՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Եւ արդ, ես որ մարդ եմ երկրածին`
Անկայուն կեանքի երեւոյթներով զբաղուած,
Եւ պատրող գինու յիմարութեամբ արբած,
Որ ստում եմ ամէն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խօսում,
Վերոյիշեալ բոլոր ախտանիշերն իմ մէջ կրելով,
Ես ի՞նչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատեանիդ առաջ,
Ո՜վ արդարադատ, ահաւոր անճառ, անպատում, հզօր Աստուած բոլորի:
Մեղանչած հոգուս ապերախտութիւնն համեմատելով երախտիքիդ հետ,
Պիտի ցոյց տամ, թէ զօրեղ ես դու միշտ իրաւունքիդ մէջ,
Եւ յանիրաւի գործերովըս ես` յաւէտ պարտական:

Բ
Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման,
Քո նմանութեամբ օժանդակելով անուժ-տկարիս:
Խօսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ եւ փայլեցրիր ներշնչումով,
Ճոխացրիր ինձ մտքով եւ իմաստութեամբ աճեցրիր,
Հանճարով հզօրացրիր ինձ` միւս շնչաւորներից տարբերելով,
Իմանալի հոգով շաղուեցիր ու պճնեցիր անձնիշխանութեամբ,
Ծնեցիր հայրաբար, սնեցիր դայակօրէն, խնամեցիր որպէս տէր,
Տնկեցիր ամբարիշտիս քո գաւթի մէջ,
Ոռոգեցիր կենաց ջրով եւ աւազանի ցողով մաքրեցիր.
Ու կենսատու վտակով արմատացրիր

ԲԱՆ Զ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա
Բայց ի՞նչ բարիք ինձ եւ կամ ի՞նչ օգուտ,
Եթէ շարելով տողերն այս ողբիս ես յուսալքուեմ
Ու դուրս չթափեմ խօսքի խարանով
Մահացու վէրքիս շարաւն ամբարուած,
Եւ կամ սրտիս մէջ կուտակուած ցաւի,
Հոգեկան խիթի ծանրութիւնն ամբողջ
Զզուանք պատճառող մատնամխութեամբ ի դուրս չփսխեմ:
Բ
Եւ քանզի արժանի չեղա պարծենալու փառքով սրբերի հետ,
Որոնց բերանները լի են ծիծաղով, եւ շրթունքները` ցնծութեամբ,
Ըստ առակողի եւ սաղմոսողի,-
Ուստի եւ երկրորդ կարգին դիմեցի,
Որպէսզի այստեղ յիշատակեմ ես իմ նմաններին,
Թէեւ իմ բարքի թերութիւնների հետ համեմատած`
Նոյնիսկ նրա՛նք էլ բարձր են ինձանից,
Ինչպէս ապաշխարողը` չապաշխարողից:
Այսպէս, տօնելի եղաւ Մանասեն,
Պատիւ ստացաւ ե՛ւ փարիսեցին,
Զի ես նրանից աւելի՛ դաժան ամբարիշտ եղա:
Գովուեց անառակ որդին, քանի որ չեղաւ նա ինձ պէս անդարձ ուխտազանց:
Յիշուեց կեղծաւոր որդին Ամասիայի,
Որ չեղաւ ինձ չափ ապերախտ սաստիկ եւ շնորհուրաց:
Օրհնութիւն առաւ աւազակն անգամ, որ դատախազն է անհաւատների.
Պոռնիկ կինն անգամ պատիւ ստացաւ

ԲԱՆ Է ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա

Սակայն, որպէսզի փրկութեան յոյսն իմ իսպառ չկտրեմ
Եւ, մնալով անզէն, չմատնուեմ ձեռքն այն աներեւոյթ հակառակորդների, Որոնց մասին ես յիշատակեցի վերեւ ահաւոր պատկերների տակ,
Եւ որոնք ոչ այլ ինչ են, եթէ ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ,
Ապա, ես այստեղ այդ բազմամբոխ ու հզօր մարտիկների դէմ ցոյց պիտի տամ նաեւ
Աստուածային ամենայաղթ եւ անպարտելի ախոյաններ,
Չնայած որ դա կսկծալի ցաւ է,
Անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղ,
Եւ անկոխ ճամփաների տառապալից տաժանք:
Բայց աչքերից կաթած կաթիլ մի արցունք
Կարող է բանսարկուի չարագունդ զօրքերը բոլոր ցամաքեցնել,
Ինչպէս տկար խլրտումով գետնաքարշ սողացող
Բազմոտանի զեռունների ու որդերի վրայ
Ընկած ձէթի կաթիլ եւ կամ դոյզն¬ինչ թոյն սատակչական:
Հեծեծող սրտի հոգուց դուրս ելած հառաչանքները
Բարկ արեւի հետ խառն տոթաշունչ խորշակի պէս
Հալեցնում են մեղքերի սառոյցները սաստիկ,
Քանզի որդերի պէս որքան հեշտածին են մեղքերը,
Նոյնքան էլ դիւրամեռ են նրանք այս դիմադրական միջոցներով:
Բ
Բայց ես չպիտի դադարեմ դարձեալ

ԲԱՆ Ը ՍՐՏԻ ԽՈՐՔԵՐԻՑ ԽՈՍՔ ԱՍՏԾՈՅ ՀԵՏ
Ա
Արդ, ի՞նչ պիտի անես, ա՛նձն իմ կորուսեալ,
Ուր պիտի թաքնուես, ի՜նչպէս ազատուես,
Կամ ի՜նչպէս ելնես մեղքերի բանտից,
Քանզի բազում են պարտքերդ եւ վճարելիքներդ անթուելի.
Կշտամբանքը սաստիկ է, եւ նախատինքն` անվախճան.
Հրեշտակներն անողորմ են, եւ դատաւորն` անկաշառ.
Ատեանն հզօր է, եւ բեմն` անաչառ.
Քստմնելի են կշտամբանքներն ու հատուցումներն անողոք.
Հրամանն ահարկու է, եւ յանդիմանութիւնները` մերկապարանոց.
Հրեղէն են գետերը, եւ վտակներն` անանցանելի.
Խաւարն է թանձրամած, եւ մառախուղն` անթափանցելի.
Անճողոպրելի է գուբը, եւ տագնապը` մշտնջենաւոր,
Տարտարոսն ամենակուլ է, եւ սառնամանիքն` անզերծանելի:-
Եւ այս դառնութիւնները բոլոր քեզ համար են արդարեւ,
Իբրեւ տաժանելի եւ դժնդակ օթեւաններ` անտանելի պատուհասների,
Ո՜վ դու անարժան ա՛նձն իմ մեղաւոր, չարագործ, պոռնիկ, Բազմաբիծ եւ ամբողջապէս անմաքրութեան անդաստան:
Քո իսկ գործերի արդիւնքն ես, ահա, ժառանգելու դու,
Վրիպեա՛լդ ուղղութիւնից եւ խոտորեա՛լդ մաքրութիւնից,
Հեռացել ես արդարութիւնից եւ պարկեշտութեան

Комментарии  

 
0 #1 kamagra 100 mg 28.03.2018 00:38
kamagra oral jelly india price
kamagradxt.com
super kamagra forum hr
kamagra 100mg
kamagra gold jelly
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Смотреть армянские фильмы онлайн на сайте SamaraHay:

Новости Самары

30 Май 2018 12:11

«Самара присоединилась к Всероссийской п…

С 30 мая до 31 августа 2018 года в рамках...

16 Мар 2013 08:46

Тридцать человек в масках разгромили каф…

Тридцать человек в масках разгромили кафе в Самаре

Около 30 человек в масках в пятницу вечером зашли в...

09 Мар 2013 18:29

В аварии погиб вице-президент самарской …

В аварии погиб вице-президент самарской федерации бокса Анатолий Абрамов

Вместе с вице-президентом федерации бокса Самарской области Анатолием Абрамовым в...

Армянские новости

17 Мар 2013 18:06

В США пройдет 21-ый Александрийский армя…

В США пройдет 21-ый Александрийский армянский фестиваль

В городе Александрия американского штата Виргиния 1 июня 2013 года...

14 Мар 2013 17:03

Скончался поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался  поэт-сатирик Арамаис Саакян

Скончался известный армянский поэт-сатирик, бессменный редактор сатирического журнала «Возни» Арамаис...

09 Мар 2013 17:49

Комиссия Ай Дата США обратилась с призыв…

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре Америки

Комиссия Ай Дата США обратилась с призывом в армянской диаспоре...

Новости спорта и культуры

13 Мар 2017 13:18

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 мар…

Челси и Манчестер Юнайтед сыграют 13 марта в рамках кубка Англии

В понедельник в Кубке Англии состоится интересное противостояние, в котором...

12 Мар 2017 09:22

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамка…

Амкар сыграет с Зенитом 12 марта в рамках 19-го тура чемпионата России

Воскресная программа 19-го тура чемпионата России откроется матчем в Перми....

02 Май 2013 19:43

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Премьера фильма «Меня зовут Виола»

Знаменитый армянский режиссер Рубен Кочар очень скоро представит скандальный фильм...

Новости SamaraHay

22 Июн 2017 14:17

Рецепты для мультиварки и мультипекаря R…

Открылся новый интересный сайт, посвященный рецептам для мультиварки и мультипекаря...

26 Дек 2015 14:25

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ …

Увлекательная электроника - Զարմանահրաշ էլեկտրոնիկա

Автор проекта "SAMARAHAY" создал новый проект «Видеоблог радиолюбителя». Проект посвещен...

29 Май 2015 21:47

Все о мобильном банке Сбербанка

Все о мобильном банке Сбербанка

С развитием банковских технологий управлять своими вкладами, кредитами и счетами...

Последние комментарии

Мы "Вконтакте"

Случайные рецепты

Асуда

АсудаПшеничную муку поджарить на масле до темно-коричневого цвета, помешивая добавить...

Макаронная запеканка с сыром (пастецо с …

Просеянную пшеничную муку пассеровать на топленом масле до светложелтого цвета....

Цыплята по-араратски

Подготовленные тушки цыплят распластать, посолить и обжарить на масле с...

© 2011 «SamaraHay» - информационно-развлекательный портал для самарских армян. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите нам. Все вопросы по рекламе на сайте можно обсудить по телефонам: +7-908-388-16-75, +7-908-388-17-00, E-mail: samarahay@yandex.ru

О проекте | Контакты | Об использовании информации сайта | Пользовательское соглашение | Наши баннеры | Карта сайта